Buildings Buildings Buildings Buildings Buildings

كد 6136 متراژ 1000
طبقه 5 مرحله درحال اتمام
نمایش اطلاعات کامل
كد 6228 متراژ 500
طبقه 0 مرحله فونداسیون
نمایش اطلاعات کامل
كد 28 متراژ 2100
طبقه 6 مرحله سفید کاري
نمایش اطلاعات کامل
كد 6292 متراژ 1000
طبقه 5 مرحله درحال اتمام
نمایش اطلاعات کامل
كد 6311 متراژ 3000
طبقه 8 مرحله خاک و گچ
نمایش اطلاعات کامل
كد 6181 متراژ 850
طبقه 5 مرحله خاک و گچ
نمایش اطلاعات کامل
My Title

سامانه تخصصی اطلاعات پروژه های ساختمانی در حال احداث مشهد

با استفاده از این آمار شما میتوانید به تمامی پروژ های ساختمانی شامل مسکونی, تجاری , اداری و انبوه سازی در تمامی مراحل ساخت(از تخریب و فونداسیون تا نازک کاری و پایان کار) در مشهد مقدس دسترسی داشته و ضمن توسعه فروش کالاهای خود،هزینه های بازاریابی خود را به میزان زیاد کاهش دهید برای استفاده از آمار سایت ابتدا راهنمای سایت رامشاهده فرمایید

پنجشنبه 28 مهر 1390
بیشتر
تبليغات شما

My Banner Alternate Text